اطلاعات دانش آموز جهت پیش ثبت نام در پایه هفتم – دبیرستان غیردولتی پسرانه مدرس (دوره اول) منطقه ۱۳