استان های فعال تا این لحظه: تهران - اصفهان - مازندران

اطلاعات دانش آموز جهت پیش ثبت نام در پایه هفتم – دبیرستان غیردولتی پسرانه مدرس (دوره اول) منطقه ۱۳